سلام ،به سایت برساد تجارت پویا ایرانیان خوش آمدید.

المان پست گرید

پرورش گل گاوزبان

پرورش گل گاوزبان

زعفران : کاشت، داشت، برداشت

زعفران : کاشت، داشت، برداشت

توصیه های فنی پسته

توصیه های فنی پسته

پرورش گل گاوزبان

پرورش گل گاوزبان

صفر تا صد پرورش گل گاوزبان نیازهای اکولوژیکی گاوزبان ایرانی در ارتفاعات شمال به صورت خودرو دیده می شود و به صورت کشت شده هم وجود دارد. در مناطق خشک و نمه خشک کشور در خاک های سبک و سنگین ...
زعفران : کاشت، داشت، برداشت

زعفران : کاشت، داشت، برداشت

آموزش کاشت زعفران به روش حرفه‌ای‌ها همان‌طور که همه‌ی ما می‌دانیم حرفه‌ای‌گری یکی از عناصر اصلی موفقیت در هر زمینه‌ای هست و این در مورد کاشت زعفران نیز صدق می‌کند. کاشت زعفران به روش حرفه‌ای‌ها یعنی، استراتژی و هدف ...
پرورش گل گاوزبان

پرورش گل گاوزبان

زعفران : کاشت، داشت، برداشت

زعفران : کاشت، داشت، برداشت

توصیه های فنی پسته

توصیه های فنی پسته

پرورش گل گاوزبان

پرورش گل گاوزبان

زعفران : کاشت، داشت، برداشت

زعفران : کاشت، داشت، برداشت

پرورش گل گاوزبان

پرورش گل گاوزبان

زعفران : کاشت، داشت، برداشت

زعفران : کاشت، داشت، برداشت

توصیه های فنی پسته

توصیه های فنی پسته